Hem

ORD mot ORD

 

AFFÄRSIDÈ

Min tanke och övertygelse handlar om att det finns små detaljer i språk och bemötande som påverkar våra personliga reaktioner och vår inre känsla inför en specifik situation. Om jag i ett främmande sammanhang - oavsett om det är som läsare, turist eller företagsledare - blir bemött med ett språk, kulturella koder eller andra faktorer som slår an en sträng av igenkännande bidrar det till att jag känner mig mer bekväm och hemmastadd i situationen. Min erfarenhet är att du som företagare genom att utnyttja igenkännande faktorer kan bli mer framgångsrik och öka din försäljning.

 

Läs mer

ÖVERSÄTTNING

Jag översätter alla typer av dokument och texter från danska och engelska till svenska - broschyrer, avtal, hemsidor, nyhetsbrev, bruksanvisningar etc. Tonen i det ursprungliga dokumentet anger tonen även i det översatta dokumentet. En översättning är så mycket mer än bara formuleringar - en översättning ska även fånga andemening och symbolik.

FÖRETAG

Språk är så mycket mer än ord - ibland är det sådant som inte sägs som talar högst. Jag kan hjälpa ditt företag att tillrättalägga möten, utbildningar, företagspresentationer etc. så att dina danska kunder känner sig välkomna och känner sig som hemma - trots att de är borta. Ibland kan det ha större betydelse än man kan tro, att i en inledningsfas bli bemött på sitt eget språk och med en underliggande kulturell igenkänningsfaktor. Mellan de flesta språk finns språkliga fällor som lätt kan leda till pinsamma situationer, speciellt om språken initialt liknar varandra.

TURISM

Att komma som turist till ett område i ett annat land - även om det ligger nära - innebär ofta att man upptäcker att skillnaderna är större än man först antagit. En del av spänningen med att turista är just nya upplevelser - däremot kan det kännas tryggt att kunna hitta information på sitt eget språk. I många kommuner erbjuder man turistinformation och guidade turer på engelska och tyska, vid behov kan jag i din kommun komplettera dessa språk med danska. Skulle det uppstå en pressad situation kan jag vara behjälplig som spåkligt stöd på t.ex. en vårdcentral eller akutmottagning.

Copyright © All Rights Reserved.